สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่

สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่

สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ เป็นศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางเกษตรกร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง ตำบลไชยมงคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้มีทีมงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ที่เป็นประธานสำหรับโครงการงานเกษตรจำนวน 100 ไร่ โครงการนี้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากในการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้น ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาชมจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวพร้อมกับการถ่ายรูปสวยงามของดอกไม้ทานตะวัน และยังมีสื่อมวลชนมากมายที่มาเข้าร่วม 

สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังมีกิจกรรมมากมายนอกจากการชมสวนดอกไม้แล้วก็ยังมีกิจกรรมป้อนนมแพะให้กับเด็กนักศึกษาที่เข้าร่วมงานอีกด้วย จริงๆงานนี้ต้องยอมรับเลยว่าได้ประโยชน์มากเลยที่เปิดไปเมื่อปีที่แล้วที่เปิดให้สามารถนักท่องเที่ยวมาเข้าชมภายในงานได้การแสดงงานเทศกาลรัชกาลที่ 9 ต้องยอมรับเลยว่ามีกิจกรรมมากมายที่เราสามารถชมการแสดงได้ อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลี้ยงสัตว์หรรษา ประกวดแพะแกะ ชมทุ่งทานตะวันทุ่งมอสคอส และยังมีสวนดอกไม้มากกว่า 100 ไร่ ที่คุณสามารถชมดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และยังมีเศรษฐกิจการปลูกเพาะเห็ดอีกด้วย สำหรับท่านใดที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกษตรกรนั้นก็ยังมีการจำหน่ายผลผลิตจากทางเกษตรอีกด้วยครับเป็นของฝากที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่กลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหาย

จุดประสงค์ในการจัดงานเกษตรกร 100 ไร่

ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นำสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนให้ประชาชนหลายคนนั้นได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่มาชมงานเทศกาลครั้งนี้รูปแบบในการบริหารชุมนุม พร้อมกับการเผยแพร่พระองค์ท่านในรัชกาลที่ 10 ด้วยตามนโยบายในหลวงของรัชกาลที่ 10 ในเรื่องของการศึกษา ต้องยอมรับเลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากซึ่งส่วนมากจะเข้ารับชมได้ตอนที่สิ้นปี ซึ่งต้องเป็นฤดูของสวนไม้เลยทีเดียว 

เทคโนโลยีสู่ชุมชน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่มาเผยแพร่จัดงานในรูปแบบเทศกาลนั้นทำให้หลายคนนั้นมีความรู้เกิดขึ้นมากมายทางการเกษตรเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนนั้นสามารถรู้วิธีการทำเกษตรกรและมีแรงผลักดันให้เกษตรกรนั้นสามารถหารายได้ต่อไปได้ ต้องยอมรับเลยว่ามีคนมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจในเรื่องของเกษตรกร เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านเกษตรและเศรษฐศาสตร์ ที่ทำให้เรารู้เรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกับประชาชนหรือเยาวชนหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษา เราเห็นได้ว่าความสำเร็จของอาชีพเกษตรกรไทยนั้นมีการผลิตผลอาหารได้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก